Souhrn topologií a konfiguračních příkazů konfigurace Border Gateway Protocol (BGP) I

Z MilataWiki

Přejít na: navigace, hledání

Topologie sítě

Image:SPS_CV_BGPI_topologie1.png

Konfigurační příkazy

Konfigurace směrování

Základní konfigurace BGP procesu na směrovači

(config)# router bgp <as_num>
(config-router)# network <ip_net> [mask <net_mask>]
(config-router)# neighbor <ip_nei_router> remote-as <as_num>
# show ip route
# show ip bgp neighbor
# show ip bgp summary
# show ip bgp
# clear ip bgp *

Zavádění politik směrování

Filtrování konkrétních sítí ze směrovací informace

(config-router)# neighbor <ip_nei_router> distribute-list <acc_num> <in|out>
(config)# access-list <acc_num> deny <ip_net> <wildcard>
(config)# access-list <acc_num> permit any

Filtrace cest na základě atributu AS-path

(config-router)# neighbor <ip_nei_router> filter-list <as_path_num> <in|out>
(config)# ip as-path access-list <as_path_num> deny <regexp>
(config)# ip as-path access-list <as_path_num> permit <regexp>
# show ip bgp regexp

Manipulace s atributem AS-path

(config)# route-map <map_name> permit 10
(config-route-map)# set as-path prepend <as_num>
(config-router)# neighbor <ip_nei_router> route-map <map_name> out
# show ip bgp

Odkazy

Border Gateway Protocol (BGP) I

Osobní nástroje
výuka