BGP-free MPLS Core základní konfigurace

Z MilataWiki

Přejít na: navigace, hledání

Cílem tutoriálu je seznámit čtenáře s problematikou přenosu rámců mezi sousedy směrovacího protokolu BGP, kteří jsou propojeni skrze MPLS páteřní síť. Ta ovšem na svých vnitřních směrovačích přímo BGP neprovozuje a do interního směrovacího protokolu cesty z BGP nepropaguje. Materiál prezentuje problematiku na jednoduché výukové síťové topologii.

Materiály ke studiu problematiky BGP a MPLS

Co je dobré vědět

  • MPLS a LDP
    • princip fungování
  • BGP směrovací protokol
    • základní konfigurace


Obsah


Příkladová topologie

Konfigurační příkazy

Uvedené konfigurační příkazy slouží ke konfiguraci vybraných směrovačů vyráběných společností Cisco. Na jiných platformách se může konfigurace, vzhledem ke schopnostem daného vybavení, výrazně lišit[1].

Základní konfigurace směrovačů

Podobně jako v předchozích kapitolách bude i zde nutná základní konfigurace směrovačů a následné ověření správné funkčnosti sítě. Konfigurační příkazy pro společnou část, včetně nastavení dynamického směrování, již byly několikrát diskutovány a pro připomenutí je můžete nalézt v odstavci Základní konfigurace směrovače na stránce věnované IPSec. Na PE zařízeních (směrovačích, které reprezentují hranici sítě poskytovatele a zákazníka) bude pomocí směrovacího protokolu OSPF realizováno pouze směrování uvnitř MPLS páteře. Koncové sítě, kterými je simulována strana zákazníka, do OSPF zahrnuty nebudou. Střední P směrovače v MPLS páteřní sítí je tedy neuvidí ve své směrovací tabulce.

Konfigurace směrovacího protokolu BGP

Pro směrování informací o sítích zákazníku bude využito směrovacího protokolu BGP. I zde bude provedena více či méně jeho základní konfigurace v podoba následujících příkazu, které na směrovači spustí směrovací proces BGP s v topologii specifikovaným číslem autonomního systému AS a následně pod jeho správu zahrnou lokální síť zákazníka.

(config)# router bgp <as_num>
(config-router)# network <ip_net> [mask <net_mask>]

Pro výměnu směrovacích informací je dále potřeba specifikovat sousední směrovače, se kterými se má pokusit lokální box protokolem BGP navázat spojení a směrovací informaci si vyměňovat. Postupně každému sousedovi specifikujeme číslo vzdáleného AS, aktualizujeme zdrojovou IP adresu směrovací informace na adresu lokálního loopback rozhraní a nastavíme hodnotu TTL v paketech E-BGP sousedské vazby.

(config-router)# neighbor <ip_nei_router> remote-as <as_num>
(config-router)# neighbor <ip_nei_router> update-source loopback <num>
(config-router)# neighbor <ip_nei_router> ebgp-multihop <hop_num>

Funkčnosti konfigurace v této chvíli můžeme ověřit jen částečně a to pomocí výpisů[2]

# show ip route
# show ip bgp neighbor
# show ip bgp
# show ip bgp summary

Pokud na tomto místě vše funguje ve směrovacích tabulkách PE boxů by se měly objevit záznamy distribuované protokolem BGP ostatních zákaznických sítí.

Konfigurace MPLS

Následovat bude konfigurace MPLS, které se rovněž výrazně neliší od předchozích tutoriálů Základy konfigurace MPLS. MPLS je zapotřebí nakonfigurovat na všech směrovačích páteřní sítě. Bude se jednat o konfiguraci protokolu LDP jako výchozího pro distribuci značek. Zde navíc provedeme nepovinné vynucení použití adresy rozhraní loopback jako zdroje pro Router ID LDP protokolu. Následně bude MPLS aktivováno na všech fyzických rozhraních náležících páteřní sítí.

(config)# mpls label protocol ldp
(config)# mpls ldp router-id <loopback_interface>
(config)# mpls ip
(config-if)# mpls ip

I zde provedeme nepřímé uvěření funkčnosti pomocí výpisů:

# show mpls ldp neighbor
# show mpls forwarding-table
# show mpls ip binding
# show mpls ldp bindings

Jestliže je vše dobře nakonfigurováno, mělo by být možné ověřit konektivitu například pomocí programu ping nebo traceroute či tracepath mezi zařízeními v zákaznických sítích.

Odkazy

Souhrn topologií a konfiguračních příkazů konfigurace BGP-free MPLS Core

GNS3 příklad

Experimentálně uváděná ukázková konfigurace příkladu BGP-free MPLS Core sítě v programu GNS3. Pro její správné fungování je zapotřebí mít v GNS3 prostředí nakonfigurován směrovač Cisco 7200 a v systému mít připraveno rozhraní tap0, na které se topologie v ukázce odkazuje.

GNS3 BGP-Free Core

Poznámky autora

  1. Uvedené příkazy slouží jen jako návodný text. Jejich syntaxe se může v závislosti na použité platformě lišit.
  2. Výpisy BGP procesů je vhodné kontrolovat jen na směrovačích, které tento protokol aktivně porovozují. Směrovače uprostřed MPLS páteřní sítě (P boxy) BGP protokol neprovozují.
Osobní nástroje
výuka