WikiHosting:WikiHosting

Z WikiHosting

Verze z 07:09, 3. 4. 2009; WikiSysop (Talk | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Co projekt nabízí

Projekt nabízí instanci nástroje pro kooperativní tvorbu webových stránek MediaWiki (na tomto "softwaru" je postavana otevřena encyklopedie Wikipedie).

Po zažádání o vytvoření wiki, Vám bude vygenerována MediaWiki, kterou můžete "plnohodnotně" spravovat, jako by jste si ji sami nainstalovali. Vaše wiki bude dostupná na adrese: http://wh.cs.vsb.cz/mojewiki (např.: http://wh.cs.vsb.cz/pos) nebo pod libovolným doménovým jménem, které si opatříte (pro pracovníky katedry Informatiky, by neměl být problém si zařídít doménové jméno v doméně cs.vsb.cz) a nasměrujete ho (CNAME) na doménové jméno wh.cs.vsb.cz - http://mojewiki.cs.vsb.cz (např.: http://vavricek.cs.vsb.cz)

Rozdíl mezi běžnou instalací a hostingem

Jednotlivé Mediawiki (téže verze) se od sebe většinou odlišují pouze databázi a jedním konfiguračním souborem. Vlastní skripty, které tvoří MediaWiki zůstavají neměnné a jsou tak ve všech instalacích stejné. Toho využívá WikiHosting.

Skripty jednotlivých instancí WikiHostingu jsou pouze symbolickými odkazy na centrální MediaWiki soubory. Každá instance má vlastní pouze hlavní konfigurační soubor. Tento stav by měl pokrývat 99% příkladů využití wiki. Pokud by jste přesto měli speciální požadavky, obraťte se na správce.

Jádrem WikiHostingu je MediaWiki 1.11, která je obohacena o několik užitečných rozšíření.

Instalovaná rozšíření

Jednotlivá rozšíření, která jsou ve WikiHostingu nainstalována, jsou popisována na této WikiHosting:Rozšíření

Jak získat svojí wiki na WikiHostingu

Kontaktujte (nejlépe osobně) autora.

K vytvoření instance MediaWiki potřebujete jen několik údajů:

  • jméno wiki (část URL řádku - mojewiki v http://wh.cs.vsb.cz/mojewiki)
  • jméno wiki pro MediaWiki - tento název se může zobrazovat na stránkach vaší instance wiki (tato instance má jméno WikiHosting)
  • emailová adresa - slouží jako kontakt na správce konkrétní instance. Tato adresa je uváděna jako zdrojová pro automatické emaily, které může MediaWiki posílat (třeba při tvorbě nového uživatele, ...)
  • jazyk GUI, který bude pro vaši instanci výchozí
Osobní nástroje