Nápověda:WikiHosting

Z WikiHosting

Verze z 07:12, 3. 4. 2009; WikiSysop (Talk | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Co získám po vytvoření mé instance MediaWiki

 • uživatelský účet na stroji wh.cs.vsb.cz a SSH přístup (ze školní sítě) k němu, který slouží k administraci instance MediaWiki
 • instanci MediaWiki
  • ve výchozím stavu jsou všechny soubory vaší instance MediaWiki (kromě hlavního konfiguračního souboru) symbolickými odkazy na centrální soubory MediaWiki a máte k nim pouze read-only přístup
  • pokud z nějakého speciálního (a nejlépe opodstatněného) důvodu potřebujete mít některý ze zdrojových souborů přístupný i pro zápis, kontaktujete správce WikiHostingu
 • vaše instance bude dostupná na adrese http://wh.cs.vsb.cz/mojewiki
  • pokud si opatříte "libovolné doménové jméno" a nasměrujete ho (CNAME) na wh.cs.vsb.cz, bude vaše instance dostupná na tomto doménovém jméně (po domluvě se správcem
  • nelze zajistit dostupnost oběma výše popsanými způsoby najednou, proto pokud chcete mít vaši instanci dostupnou pod doménovým jménem kontaktujte správce. Dostupnost přes http://wh.cs.vsb.cz/mojewiki je výchozí.

Základní konfigurace

Základní zamezení nežádoucí přístupu

Výchozí stav po instalaci je takový, že i nepřihlášený uživatel může obsah wiki editovat a taky může vytvářet nové wiki uživatele. Pokud nechcete mít vaši wiki takto otevřenou, dopište pro začátek do svého hlavního konfiguračního souboru (LocalSettings.php) tyto řádky:

$wgGroupPermissions['*']['createaccount'] = false;
$wgGroupPermissions['*']['edit'] = false;

Toto nastavení říká, že nepřihlášený uživatel nemůže editovat jednotlivé stránky a nemůže si sám vytvořit účet.


Nastavení loga

V hlavním konfiguračním souboru uložte do proměnnou $wgLogo URL k souboru s logem. Např.:

$wgLogo = 'http://wh.cs.vsb.cz/logo-wh.png';


Vytvoření uživatelských namespace

V hlavním konfiguračním souboru, je potřeba nastavit proměnnou $wgExtraNamespaces - použité indexy by měly podle konvence začínat od 100, kde sudá čísla slouží pro namespace a číslo následující pro namespace s diskuzními stránkami. Např.:

$wgExtraNamespaces = array( 100 => "Virtlab", 101 => "Virtlab_Talk", 102 => 'Private', 103 => 'Private_Talk');


Nastavení možností podstránek (subpages) v namespaces

Stránky v MediaWiki, lze uspořádat do jisté hierarchie, kde stránka má svoje podstránky - reálně jde o naprosto samostatnou stránku (co se týka obsahu), pouze v hlavičce je uveden odkaz na stránku rodičovskou'. Ukázku podstránky můžete vidět například zde: WikiHosting:Rozšíření/TeX.

Odkaz na stránku s podrobnějšími informace o podstránkách lze najít v Nápověda:MediaWiki.

Pokud budu chtít aktivovat podstránky v nějakém namespacu - např.: namespace Virtlab (viz příklad v Vytvoření uživatelských namespace), v hlavním konfiguračním souboru zadám:

$wgNamespacesWithSubpages[100] = true;

Výchozí nastavení podstránek je následující:

$wgNamespacesWithSubpages = array(
NS_TALK => true,
NS_USER => true,
NS_USER_TALK => true,
NS_PROJECT_TALK => true,
NS_IMAGE_TALK => true,
NS_MEDIAWIKI_TALK => true,
NS_TEMPLATE_TALK => true,
NS_HELP_TALK => true,
NS_CATEGORY_TALK => true
);

Motivy vzhledu (skins)

Ve WikiHostingu je nainstalováno několik skinu, které nejsou normálně dostupné. Odkazy níže vám zobrazí tuto stránku s použitím příslušného skinu. Některé jsou velmi dobré, jiné už méně - nicméně je všechny lze upravit do podoby odpovídající vašim potřebám.


Pokročilejší konfigurace

Vytváření uživatelských skupin a přiřazení uživatelů k nim

Uživatelská skupina existuje tehdy, pokud má přiřazena libovolná práva. Takže pokud chci vytvořit novou uživatelskou skupiny, stačí napsat třeba tohle:

$wgGroupPermissions['nova_skupina']['read'] = true;

Uživatele do skupin může přiřazovat správce (respektive uživatel s právy userrights) přes stránku Speciální:Userrights.

Nastavení "uploadovatelných" souborů

Do wiki lze nahrávat soubory nakonfigurovaných typů. Ve výchozím stavu jsou povoleny POUZE soubory: png, gif, jpg, jpeg

Změna povolených formátu se děje v hlavním konfiguračním souboru přes proměnnou $wgFileExtensions.

Výchozí konfigurace (není obsažena přímo v souboru LocalSettings.php, ale je tam):

$wgFileExtensions = array( 'png', 'gif', 'jpg', 'jpeg' );

Přidání například formátu pdf:

$wgFileExtensions[] = 'pdf';

Změna hodnoty pro varování při nahrávání velkého souboru

Pokud je nahrávaný soubor větší než 150kB zobrazí se varování a je třeba potvrdit nahrání souboru.

Změna této hodnoty se nastaví takto:

$wgUploadSizeWarning = 1024 * 1024; //1MB

Administrace wiki

Levé menu (sidebar)

 • levé menu se nachází na stránce MediaWiki:Sidebar
 • sidebar se tvoří jako nečíslovaný seznam
 • v první úrovni (nejvyšší) seznamu (* NECO) může být jen text (ne odkaz), protože jde o název boxu, který se na levé straně bude zobrazovat
 • ve druhé úrovni (** NECO) se zobrazí JEN odkazy ve formátu:
  • WIKI_STANKA|zobrazeny_text_odkazu
  • URL|zobrazeny_text_odkazu

Hlavní stránka

Stránka, která je hlavní se nastavuje na stránce MediaWiki:Mainpage. Jde o jméno (ne odkaz) wiki-stránky, která má být hlavní.

Osobní nástroje